Boekingen

Ons orkest is beschikbaar om op te treden bij diverse gelegenheden.
Indien hiervoor belangstelling bestaat kunt U gerust met ons contact opnemen, hetzij via onze contactpagina, hetzij via een van onze bestuursleden.
Hieronder vindt U alvast enkele praktische details:
– Er dient een stevig, vlak en tegen regen en wind beschermd podium aanwezig te zijn.
– Minimum afmetingen voor dit podium: 10m breed en 7m diep.
– Er dient een voldoende aantal stoelen te worden voorzien voor de muzikanten.
– Er dient aan de achterkant van het podium 3x 230V 16A met een degelijke aarding beschikbaar te zijn.
– Gelieve ons bij interesse tijdig te contacteren. Een optreden is enkel mogelijk indien een voldoende aantal muzikanten beschikbaar is.
– Ons repertoire is in functie van de datum samengesteld uit stukken van het voorafgaande  jaarconcert en nieuwe stukken. Het is niet mogelijk hier per optreden wijzigingen in te vragen.
– Als richtprijs geldt een bedrag van €400 voor een optreden van één uur. Hiervoor wordt een officiële factuur opgemaakt. In dit bedrag zijn alle kosten verrekend, wij vragen enkel om voor alle muzikanten aan het einde van het optreden één consumptie te voorzien.